دهن‌کجی پهلوی به عزاداران محرم

 دهن‌کجی پهلوی به عزاداران محرم
«رضاشاه» مانند اغلب دیکتاتورها پیش از رسیدن به‌قدرت سخت به مذهبی بودن تظاهر می‌کرد و در مجالس عزاداری ایام محرم شرکت می‌نمود.

اما پس از رسیدن به قدرت در بین سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۷ در شب عاشورا کارناوال مفصلی به راه می‌انداختند و عده‌ای عمله و فاحشه را جمع می‌کردند و در کامیون‌ها در سطح شهر به رقص و پایکوبی می‌پرداختند!

منبع: کتاب «علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی»، ص۱۶۵