,

محجّبه‌های متبرّج یا حجاب استایلرها


دمیدن بر آتش چشم‌چرانی، قلب‌های مریض و زنای ذهنی!

پدیده زنان محجبه بدپوشش که به وسیله آرایش کردن، و یا سوءاستفاده از ملزومات حجاب همچون ساق دست، گیره روسری، سربندهای تزئین شده و… در فضای مجازی و حقیقی مشغول جلوه‌گری هستند، پدیده‌ای بسیار تأسف برانگیز است که با مفسده‌هایی زیادی ریشه در اسلام آمریکایی افراد و لسه فر (هرچه می‌خواهی، انجام بده) دارد.

در این مطلب دو آسیب مهمی که از ناحیه محجبه‌های متبرج به جامعه و فرهنگ کشور وارد می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است:

حیازدایی به سبک چادری‌های متبرّج!

تبرّج از ریشه بَرَجَ در لغت به معنای «قصر» و «برجسته‌سازی» است و در اصطلاح به یکی از خصلت‌های زنان در زمان جاهلیت اشاره دارد که در آن زنان با برجسته‌سازی زیبایی‌های جنسی و غیرجنسی خود برای مردان (غیر از همسر) زمینه تحریک و نگاه شهوت آلود آن‌ها را فراهم می‌کردند.

از آن‌جا که فلسفه حجاب برای زنان مسلمان ایجاد زمینه حضور اجتماعی و امکان فعالیت سالم علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… آن‌ها در جامعه است، هرگونه پوششی که جاذبه‌های ایشان را عیان کند و بر وجه «انسانیت» شان غلبه دهد، برهم زننده تعادل و سلامت اجتماع خواهد شد.

یکی از آسیب‌های وجود صفحه‌های اینستاگرامی که در آن‌ها بانویی محجبه ولی بدپوشش و متبرج به خودنمائی و فخرفروشی زندگی لوکس خود مشغول است، حیازدایی از جامعه است. قطعا با کم شدن حیا و ترویج جلوه‌گری اولین و مهم‌ترین آسیب، متوجه بنیان خانواده می‌شود.

البته شاید بتوان ادعا کرد عدم برخورد با این رفتارها و مشروع جلوه دادن آن، عامل مهم‌تری در گسترش آسیب آن به خانواده و جامعه محسوب می‌شود. زیرا با مشروعیت بخشی به این رفتار و گسترش آن، فرهنگ عفاف و حیا در بخشی از معتقدان به حجاب کمرنگ می‌شود یا مفهوم عفاف، با یک تلقّی غلط و ناقص به نسل آینده منتقل می‌شود!

محجبه‌های متبرج، نسخه‌ی عربستانی و ترکیه‌ایِ حجاب

یکی دیگر از آسیب‌های منتج از رفتار محجبه‌های متبرج در فضای مجازی عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی است. این رفتارها که مروّج زندگی‌های اشرافی، فخرفروشی، مصرف‌گرایی و برند بازی است، موجب سرخوردگی و احساس ناکامی در بخشی از زنان جوان و به ویژه دختران نوجوان اقشار ضعیف می‌شود.

حتی این حس محرومیت از «خوش‌تیپ» بودن به دلیل عدم توانایی خانواده در تهیه البسه و وسایل تبلیغ شده صفحات اینستاگرامی، ممکن است در زندگی دختران اقشار متوسط هم بحران ایجاد کند و البته وجود این حس محرومیت و داشتن فاصله طبقاتی با شاخهای محجبه متبرج در اینستاگرام قطعا در طول زمان باعث آسیب‌های فرهنگی بسیار جدی می‌شود.

پدیده‌ی محجبه‌های متبرج که یک فرهنگ وارداتی غلط و کپی از اسلام آمریکایی مدل ترکیه و عربستان سعودی است، در پوششِ جذب دختران و زنان به حجاب، تبرّج و بی‌حیایی و بی‌غیرتی را دنبال می‌کند و مدلی است که فمینیست‌ها از آن حمایت می‌کنند! به قلب مریض چشم‌چران‌ها دامن می‌زنند و بر آتش گناه زنای ذهنی در جامعه می‌دمند! در آخر باید توجه کرد که ساده انگاری تبعات فعالیت محجبه‌های متبرّج در اینستاگرام و عدم موضع‌گیری علیه رفتارهای غیرشرعی و ضدفرهنگی آن‌ها، هم از سوی اصحاب رسانه و هم از سوی متولیان فضای مجازی موجب ادامه شیوه غلط آن‌ها می‌شود.

اتفاق نامبارکی که مسؤولین و اصحاب رسانه می‌توانند با اقدام مؤثر از پیامدهای آن یعنی حیازدایی از بخشی زنان و دختران جوان و نوجوان مذهبی جامعه و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی بکاهند.

نگارش انوشه میر مرعشی با اندکی دخل و تصرف