, ,

تمدن حرام‌زاده، امکان تحقق قلب سلیم را نفی می‌کند

 

حرام‌زادگی، گناه همجنس‌بازی، گناه زنا، گناه سکس تخیلی یا زنای ذهنی، هم‌باشی و رباخواری، نقض صریح حق حلال‌زادگی، حقوق بشر، حق نسل، حق رحم، حق خانواده و… در جهان است!