اَصلاب شامخه و اَرحام مُطَهَّره


هنگامی که ابن‌مرجانه، امام سجاد -علیه‌السلام- را به قتل تهدید کرد؛ امام فرمودند:

«أَ بالقَتلِ تُهَددُنی یَابنَ زیاد! أما عَلِمَت أنَّ القَتلَ لَنا عادهٌ و کرامَتَنا الشَهادَهٌ»
ای پسر زیاد! آیا ما را به قتل تهدید می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی که کشته شدن عادت ما و شهادت، مایه‌ی کرامت و افتخار ماست؟!

نخستین ویژگی‌ای که باعث می‌شود خدا مشتری نفس خاندانی شود و شهادت را در آن خاندان قرار دهد، این است که از «اَصلاب شامخه» و «اَرحام مُطَهَّره» زاده شده‌اند. آری! آن‌ها حلال‌زاده‌اند.

اگر قرار باشد چهل ویژگیِ شهید، برشمرده شود، بی‌تردید نخستین ویژگی، «حلال‌زادگی» است.