هشتگ تخصصی جامعه خوکی در جنبش به چه معناست؟

بعد از واقعه‌ی کربلا، فردی از امام سجاد(ع) پرسید؛ چرا جامعه به این وضعیت افتاد که امام حسین(ع) را شهید کردند؟

امام فرمودند: مردم جامعه‌ی ما، شش طبقه‌اند؛
۱⃣ شیرها
۲⃣ گرگ‌ها
۳⃣ روباه‌ها
۴⃣ سگ‌ها
۵⃣ خوک‌ها
۶⃣ بره‌ها
این‌ها چه کسانی هستند؟

استاد حسن عباسی ببینید