خودکشی میان دختران و زنان جوان انگلیس دو برابر شده است

خودکشی میان دختران و زنان جوان انگلیس دو برابر شده است


مرکز ملی آمار انگلیس:
خودکشی میان دختران و زنان جوان انگلیس دو برابر شده است

بنابر اعلام مرکز آمارهای ملی انگلیس، شمار دختران جوان ۱۰ تا ۲۴ سال این کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۹۴ درصد افزایش یافته و از ۸۱ درصد به ۱۵۹ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

در سال گذشته هزار و ۲۹۹ دختر جوان بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و این رقم از سال ۲۰۰۴ تاکنون به بیشترین میزان خود رسیده است!

به طور کلی آمار خودکشی در انگلیس سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸، ۶ درصد رشد یافته و سال ۲۰۱۹ مجموعاً ۵ هزار و ۳۱۶ نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده‌اند!!