افشاگری بی‌سابقه درباره شبکه گسترده فحشا با مدیریت ترامپ و همسرش

 

مشروح خبر را در خبرگزاری تسنیم بخوانید:

http://ydac.ir/nl6u3