فریب ضدانقلاب را نخوریم!

فریب ضد انقلاب را نخوریم!

فریب ضدانقلاب را نخوریم!

اینها تصاویر جلد کتاب‌های درسی سوم دبستان است.

همانطور که مشاهده می‌کنید در کتاب علوم تجربی و هدیه‌های آسمانی سوم دبستان فقط تصویر دختر است و هیچ پسری نیست.

در کتاب آموزش قرآن، مطالعات اجتماعی و فارسی سوم دبستان هم تصویر دختران و هم تصویر پسران است.

فریب ضدانقلاب را نخوریم

پس چرا ضد انقلاب فقط به جلد ریاضی سوم دبستان گیر داده‌اند و بقیه را سانسور کرده‌اند؟!

جواب واضح است، چون ضد انقلاب نگران حقوق دختران و زنان نیست بلکه دنبال بهانه‌ای است که با آن جامعه زنان و دختران ایرانی را حساس کند و به آنها به دروغ القا کند که نظام اسلامی ضد زن است!

مواظب باشیم گول شانتاژ های رسانه‌ای ضد انقلاب را نخوریم.

@mahramaneh1399