داستان فحشای عربی

داستان فحشای عربی +۱۸

سران عرب و آتوی پخش فیلم‌های سکس آنان با دختران موساد!!

پشت‌پرده‌ی حرکت امارات، بحرین و برخی کشورهای دیگر جهان عرب، در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی!

چرا در بزنگاه‌ها سران کشورهای مسلمان عرب، به راحتی به خواسته‌ی رژیم صهیونیستی، تن می‌دهند؟!

خاخام مشهور اسرائیلی: برقراری روابط جنسیِ زنانِ موساد با دشمنان، با هدف کسب اطلاعات مفید برای اسرائیل، مباح است!!!