اکبر عبدی

اکبر عبدی از بحران اخلاقی و خانوادگی در میان سلبریتی‌ها گفت!

همچنان به هنرمندا زن نمی‌دن، چون می‌گن به یه‌دونه قانع نیستن!!

خیلی از سلبریتی‌ها سومی و چهارمی رو گرفتن ما عقب موندیم!