بزرگترین تجاوز جنسی تاریخ بشریت


در سال ۱۹۴۴ زمانی که ارتش نازی آلمان از نیروهای متفقین شکست خورد تا سال ۱۹۴۸ به بیش از دو میلیون زن و دختر آلمانی توسط نیروهای آمریکایی، شوروی، انگلیسی و فرانسوی تجاوز صورت گرفته است.

نیروهای متفقین به دختران هشت ساله تا زنان هشتاد ساله تجاوز کردند.

در بعضی از موارد به هر زن بیش از ۷۰ بار تجاوز شده است به طوری که ۲۴۰ هزار زن بر اثر تعدد تجاوز کشته شده‌اند. در شهر برلین بیش از ۱۰۰ هزار مورد تجاوز ثبت شده است. در بعضی موارد تجاوز گروهی ۱۰ الی ۱۲ نفره به دختران ۱۰ الی ۱۳ ساله گزارش شده است.

بسیاری از دختران خردسال برای در امان ماندن از تجاوز به مدت دو سال در زیرزمین‌های مخفی به دور از نور و هوای آزاد توسط مادران خود نگهداری شده‌اند. تعداد زیادی کودک نامشروع از این تجاوزها به دنیا آمده‌اند.