مادران طراز جهان اسلام

امام خامنه‌ای: در زیارت خانواده‌های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید را شجاع‌تر و مقاوم‌تر از پدران یافتم. مگر محبت مادر را می‌شود با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، آن هم نسبت به جگرگوشه، این را پرورش بدهد، بزرگ کند مثل دسته‌ گل، بعد راضی بشود که او برود میدان جنگ و به شهادت برسد.

ریحانه
https://twitter.com/khameneireyhane/status/1310290920470872064