قاچاق و فروش زنان در اسرائیل!

قربانیان اصلی قاچاق‌چیان انسان در اسرائیل را دختران و کودکان کشورهای فقیر و جنگ‌زده تأمین می‌کنند. زنان و کودکانی که یا دزدیده شده‌اند و یا با امید زندگی و کار بهتر، فریب قاچاق‌چیان و شرکت‌های مهاجرتی را خورده‌اند.

افرادی که بعد از خروج از کشور همچون کالا به منظور بهره‌برداری جنسی به فروش رسیده‌اند، زنان و کودکانی از کشورهای اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و حتی خود کشور آمریکا هستند.

حدود ۴۰ درصد زنانی که حاضر به مصاحبه شده بودند، اعتراف کرده بودند که نیروهای پلیس مشتریان ثابت فاحشه‌خانه‌ها هستند.

«موشه نیر راهی» ژنرال پلیس در کنفرانسی درباره «فحشاء» گفت: «قاچاق زنان در اسرائیل جرمی سازمان‌یافته است.»

ادامه یادداشت در لینک زیر:
http://khbn.ir/KbbU

رژیم صهیونیستی، با وجود ادعای یهودی بودن، بدترین وضعیت آمار زنازادگی در منطقه‌ی جنوب غرب آسیا را دارد!!