در یک‌تبلیغ ناخوداگاه، فرزندآوری زده می‌شود و همجنس‌بازی تبلیغ!

تبلیغاتی که نگهداری گربه و سگ‌ را به جای فرزند ترویج می دهند!! اما نکته‌ای که در این میان پنهان است آن خانواده همنجس‌باز است (مرد سیاهپوست و سفید پوست)!

در یک‌تبلیغ ناخوداگاه، فرزندآوری زده می‌شود و همجنس‌بازی تبلیغ..

بدون آنکه حساسیت ایجاد کرده باشد این خاصیت و ذات تبلیغات خلاقانه‌ای است که ادوارد برنایز پدر علم روابط عمومی، بنیان آن را گذاشت.