تمدن ولدالزنا

تمدن ولدالزنا
مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک با انتشار این پست در صفحه اینستاگرام‌اش نوشت: “شریعت و قوانین مذهبی در دانمارک جایی ندارد.”

ماجرای پست نخست‌وزیر دانمارک خطاب به امام مسلمانان سنی است که به دلیل درخواست طلاق برای یک زن بر مبنای قوانین اسلامی مورد شکایت واقع شده است.

خانم فردریکسن در پست اینستاگرامی خود نوشت مذهب و شریعت هرگز و هرگز در دانمارکی و قوانین مدنی آن جایی ندارند.

چند سال پیش از این، دانمارک در اقدامی پیامبر مکرم اسلام (ص) را مورد اهانت و توهین قرار داده بود که موجی از نفرت در سراسر جهان به راه انداخت!!

رئیس یک حزب راست افراطی دانمارک نیز در ابتدای امسال، طی اقدامی، در راستای اسلام‌هراسی، مقابل پارلمان این کشور یک نسخه از قرآن را آتش زد!!