جهان مدرن، ناقض حقوق سال‌مندان!
,

جهان مدرن، ناقض حقوق سال‌مندان!


به بهانه‌ی یکم اکتبر روز جهانی سال‌مندان:

جهان مدرن، ناقض حقوق سال‌مندان!

جهان مدرنی که منزلتی همیشگی برای سال‌مندان قائل نیست، مجبور است توسط سازمان مللش، روزی جهانی (یکم اکتبر) را قرار بدهد که آن‌ها را تکریم کند!

حقوق سال‌مندان و تکریم آن‌ها در مبحث حلال‌زادگی از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.