همین مونده فرح پهلوی برای فرهنگ ایران دل بسوزونه

همین مونده شما برای فرهنگ ایران دل بسوزونید، شما که نهایت درخشش کارنامه‌تون فیلم‌فارسی و لخت کردن و خوابوندن گوگوش تو رخت‌خواب بهروز وثوقی بوده.

شما رو چه به تسلیت گفتن به مردم!

https://www.instagram.com/tv/CGHorXhDKw_/?igshid=17126n8wggird