ناوارو

تبلیغ خانواده‌های تک‌فرزندی از صداوسیمای جمهوری اسلامی!


بیشترین آسیب اجتماعی و سوق دادن جامعه به سمت خانواده‌های تک‌هسته‌ای و تک‌فرزندی رو، صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش سریال‌هایی مثل پرستاران، کاراگاه دِرِک، وُلف، بالاخص ناوارو، به نظام زد.

الان انگلیس وزارت تنهایی داره، که حاصل همین روی‌کرده که زیاد از ما دور نیست!

توئیت: پروینی‌ام، دخترِ یک استراتژیست