کربلای خان‌طومان

کربلای خان‌طومان

کربلای خان‌طومان
شهید سید مرتضی آوینی:
قرن‌هاست زمین انتظار مردانی اینچنین را می‌کشد تا بیایند و کربلای ایران را عاشقانه بسازند و زمینه‌‏ساز ظهور باشند… آن مردان آمدند و رفتند، فقط من و تو ماندیم و از جریان چیزی نفهمیدیم…