,

واتیکان، همجنس‌بازانِ جامعه سدومِ مدرن را فرزندان خدا نامید!


رهبر کلیسای مسیحیت تحریف شده‌ی کاتولیک‌های جهان، پاپ فرانسیس هم از تصویب ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان حمایت کرد!

پاپ در جریان مصاحبه‌ای در یک فیلم مستند گفت:
“افراد همجنس‌باز هم حق دارند در یک خانواده باشند، آن‌ها هم فرزندان خدا هستند!”

پیش از این در فصل اول سریال The New Pope برای به رسمیت شناختن گناه همجنس‌بازی توسط ارشدترین مقام کلیسای واتیکان، در اذهان عمومی عرصه‌سازی شده بود و در رؤیای پاپ، صحنه‌ای از حضور گسترده و حمایت از همجنس‌بازان توسط وی در مرکز میدان سنت پیتر واتیکان، به تصویر کشیده شده بود!
سریالی که نشان می‌داد پاپ جدید و جوان، در پی عملی کردن رؤیای لیبرالیسم است.
The Liberal Pope

لازم به ذکر است کتاب انجیل مسیحیت صریحاً همجنس‌بازی را نفی می‌کند!

تاکنون بیش از ۳۲ کشور جهان، ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را در کشورشان تصویب و به قانون تبدیل کرده‌اند!