ردشدن شهروندی مرد لبنانی به دلیل دست ندادن با زن‌ها!


‏مردی لبنانی بعد از سیزده سال زندگی در آلمان آزمون‌های شهروندی را با موفقیت پشت سر می‌گذاره و زمانی که کار تموم می‌شه و می‌خوان بهش تبریک بگن با زن‌ها دست نمی‌ده.
هیچی، شهروندی‌اش رد می‌شه!