هنر عشق‌ورزی

قدر همسرتون را توی سختی‌ها بدونید، قدر سکینت و آرامش و در کنارهم بودن‌تون رو بدونید و بابت اون‌ها خدارو شکر کنید.

روی هنر عشق‌ورزی و حب‌ورزیدن در جامعه، باید بیشتر کار کنیم!

با آرزوی به دست آوردن آرامش و رهایی از تنهایی برای همه‌ی مجردها..

بخشی از این مسابقه را ببینید