انتشار گسترده کلیپ خوانندگی یک زن در ایران با عنوان زندگی نرمال


فمینیست‌ها و رسانه‌های لیبرال دنبال حقوق زنان نیستند، بلکه دنبال نرمال‌سازی (استحاله فرهنگی) ایرانن
همون‌طور که سیاست‌مداران‌شون هم می‌گن ایران باید کشور نرمالی بشه و باید از دولت‌مردان نرمال و رفرمیست‌ها حمایت کنیم!!