ریحانه پارسا

ریحانه پارسا کشف حجاب کرد!

ریحانه پارسا

خوب نگاه کنید؛ این خروجی فانتزی‌های فیلم‌سازان متعهد کشور است!

این همان ریحانه پارسا دخترک سریال پدر ساخته حامد عنقا و پخش‌شده از صداوسیماست که حالا در سن ۲۰ و چندسالگی، چند دست چرخیده و در کشوری دیگر این‌طور خودِ پنهانی‌اش را که شما در نوجوانی بذرش را در او کاشتید، پیدا کرده است…

آقایان فیلم‌ساز! خوب ببینید فانتزی‌های شما برای بکارگیری دخترکان کم سن و سال و دست‌نخورده چه بلایی بر سر آنان و خانواده‌های‌شان آورده است.

گاهی همه چیز با یک کاسه آش شروع می‌شود!