پنج سنت غلط ازدواج از منظر مقام معظم رهبری (مدظله)
,

پنج سنت غلط ازدواج از منظر مقام معظم رهبری

پنج سنت غلط ازدواج از منظر مقام معظم رهبری

مهریه سنگین
مهریه هرچه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیک‌تر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فرش که نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است

جهیزیه سنگین
از اول، بعضی‌ها همه‌ی ریز و درشت و لازم و غیرلازم را برای به عنوان جهیزیه فراهم می‌کنند که مبادا از دختر فلانی، از نمی‌دانم دختر عمویش، یا از خواهرش یا از جاریش کم‌تر باشد.
این‌ها درست نیست.
این کار‌ها غلط است.

تجملات زیاد
تجملات برای یک جامعه، مضر و بد است. آن کسانی که با تجملات مخالفت می‌کنند، معنایش این نیست که از لذت‌ها و خوشی‌هایش بی‌اطلاعند، نه! آن را کاری مضر برای جامعه می‌دانند. مثل یک دارو یا یک خوراکی مضر. با تجملات زیادی جامعه زیان می‌کند.

اسراف
برخی اسراف می‌کنند. می‌ریزند و می‌پاشند. در این روزگار که فقرایی در جامعه هستند، کسانی هستند که اولیّات زندگی هم در اختیارشان نیست، این کارها اسراف است، بیخود است. هرکس بکند خلاف است.

مادّی شدن ازدواج
اگر چنانچه در ازدواج بحث مادیات عمده شد، این معامله‌ی عاطفی و روحی و انسانی تبدیل خواهد شد به معامله‌ی مادّی. این معامله‌های گران، این جهیزیه‌های سنگین، این چشم و هم‌چشمی‌ها ازدواج را خراب می‌کنند.