یونیسف: دو میلیارد دُز واکسن کرونا به کشورها می‌دهیم!


صندوق کودکان ملل متحد اعلام کرد در «مأموریتی بزرگ» در سال ۲۰۲۱، حدود دو میلیارد دُز واکسن کرونا را به کشورهای فقیر و در حال توسعه ارسال می‌کند!

یونیسف گفته در حال همکاری با شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی برای انتقال واکسن کرونا به کشورهای فقیر از قبیل بروندی، افغانستان و یمن است.