کثیف‌ترین تجارت دنیا‌

کثیف‌ترین تجارت دنیا‌

آیا صنعت توریسم جنسی، برده‌داری نوین جهانی نیست؟‌

به بهانه‌ی دوم دسامبر، روز جهانی لغو برده‌داری