برهنگی عامل عقب‌ماندگی!

نورمن فینکلشتاین، پروفسور و نویسنده آمریکایی:
«وقتی اروپایی‌ها به آمریکای شمالی آمدند، چیزی که درباره بومیان آمریکا گفتند این بود که آن‌ها چقدر عقب مانده هستند، چون برهنه بودند در حالیکه زنان اروپایی سه لایه لباس می‌پوشند.

حال ما برهنه راه می‌رویم و مسلمانان را عقب مانده می‌نامیم».