اینم الگوهای جوونای مملکت ! سلبریتی سلبریتی که می‌گن اینا هستن؟!

میلاد حاتمی، محسن افشانی رو تو ترکیه خفت کرده و ادامه ماجرا…