کرونا بحران نیست، اینا بحرانه
,

کرونا بحران نیست، اینا بحرانه…

یک کتاب روان‌شناسانه با عنوان “تاب‌آوری در بحران ‎کرونا” که در وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی مجوز گرفته است!

گذشته از اینکه به جای استفاده از عنوان “همسر” از “شریک زندگی” استفاده می‌کنه که ترویج همجنس‌بازی است، رسماً ‎خودارضایی رو توصیه می‌کنه.

این کتاب در نرم افزار طاقچه نیز وجود داشت که با اعتراضات مردمی مواجه شد و سپس حذف شد!

کرونا بحران نیست، اینا بحرانه…