شبکه قمار یا شبکه‌ی رأی غرب‌گرایان و مفسدان در سال ۱۴۰۰؟

شبکه قمار یا شبکه‌ی رأی غرب‌گرایان و مفسدان در سال ۱۴۰۰؟

شبکه قمار یا شبکه‌ی رأی غرب‌گرایان و مفسدان در سال ۱۴۰۰؟
آقایان مجلس و قوه قضائیه، طومار قمار را بپیچید..

شبکه قمار علی الظاهر اینها هستند. سرتیم‌شان امیر شقاقی‌ها هستند و صاحب امتیازها پویان مختاری و ندا یاسی و تتلو و اراذل و اوباش دیگر.
سینا ولی الله و امین فردین هم جریان رسانه‌ای‌شان هستند.


در این وسط آقامیری و احمد خمینی هم دیدیم که گاه به گاه تنور این‌ها را گرم می‌کنند!

از خواننده و رقاص و مطرب هم چیزی کم ندارند و مشتی بی‌هنر بی‌مصرف هم در این بازی هستند و اخیرا شادمهر عقیلی هم به آن‌ها پیوسته.

اما این تنها ظاهر ماجراست.
چه طور ممکن است بدون پشتیبانی لجستیک درگاه‌های مالی در ایران به روی آنها باز باشد؟
چه طور تحریم ها اجازه انتقال پول را نمی‌دهند اما پول برای نقل و انتقال قمار ممکن است؟

باید به دنبال قطع سرنخ این شبکه در ایران بود.
نکته جالب ماجرا آنجاست که این شبکه فاسد تأمین کننده چرخش مالی در تلگرام برای کانال‌های زنجیره‌ای امنیتی هم هست که در سال ۹۶ بر نتایج انتخابات اثر ویژه گذاشتند و پیروزی جریان غرب‌گرا را رقم زدند.
ما با یک شبکه فساد امنیتی سیاسی اقتصادی با همه پشتیبانی‌ها مواجهیم!