اجابت دعا در لقمه حلال

اجابت دعا در لقمه حلال است


حدیث داریم اجابت دعا در لقمه حلال است، لقمه حلال بخور، یواش هم بگویی الهی العفو، خدا قبول می‌کند.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره)