مادران، کشور را می‌سازند

مادران، کشور را می‌سازند
فضيلت بانوان در درجه اول از اهميت است؛ براى اينكه فضيلت بانوان به اين بچه‌هايى كه در دامن نشانده‌اند، سرايت می‌كند. آن مقدارى كه فضيلت از بانوان سرايت به اطفال و بچه‏‌ها می‌كند، آن مقدار در مدارس حاصل نمی‌شود.

بچه‌ها آن علاقه‌اى كه به مادر دارند به هيچ‌كس ندارند. آن چيزى كه از دهان مادر و از زبان مادر می‌شنوند در قلب‌شان ثابت می‌ماند. در جاهاى ديگر به اين طور ثبوت ندارد؛ نقش نمی‌بندد.

اگر مادرها، مادرهاى با فضيلت باشند، اولادهاى با فضيلت تحويل می‌دهند. اولاد با فضيلت كشور را درست می‌كند. درست شدن كشورها مرهون شماهاست. مرهون شما مادرهاست. خرابى و آبادى كشورها تابع شماهاست. اگر شما بچه‌هایی با فضیلت، به ملت تحويل داديد، بچه‌هايى كه از اول در دامن شما خوب بار آمده‌اند، كشور شما آباد می‌شود؛ از دست اجانب نجات پیدا خواهد كرد.

صحیفه امام خمینی(ره)

@tabyinchannel