مادران، کشور را می‌سازند

مادران، کشور را می‌سازند
فضیلت بانوان در درجه اول از اهمیت است؛ براى اینکه فضیلت بانوان به این بچه‌هایى که در دامن نشانده‌اند، سرایت می‌کند. آن مقدارى که فضیلت از بانوان سرایت به اطفال و بچه‏‌ها می‌کند، آن مقدار در مدارس حاصل نمی‌شود.

بچه‌ها آن علاقه‌اى که به مادر دارند به هیچ‌کس ندارند. آن چیزى که از دهان مادر و از زبان مادر می‌شنوند در قلب‌شان ثابت می‌ماند. در جاهاى دیگر به این طور ثبوت ندارد؛ نقش نمی‌بندد.

اگر مادرها، مادرهاى با فضیلت باشند، اولادهاى با فضیلت تحویل می‌دهند. اولاد با فضیلت کشور را درست می‌کند. درست شدن کشورها مرهون شماهاست. مرهون شما مادرهاست. خرابى و آبادى کشورها تابع شماهاست. اگر شما بچه‌هایی با فضیلت، به ملت تحویل دادید، بچه‌هایى که از اول در دامن شما خوب بار آمده‌اند، کشور شما آباد می‌شود؛ از دست اجانب نجات پیدا خواهد کرد.

صحیفه امام خمینی(ره)

@tabyinchannel