شکم‌هاتون از حرام پر شده

پدر روح الله زم نظرش رو در مورد پسرش میگه

کسی که اسباب انحراف مردم رو فراهم میکنه
عامل بروز آسیب هایی در زندگی مردم میشه
و…

@Afsaran_ir