در همه‌ی طرح‌هایی که ما داریم، بایستی «خانواده» مبنا باشد

در همه‌ی طرح‌هایی که ما داریم، بایستی «خانواده» مبنا باشد


مسئله‌ی مادری، مسئله‌ی همسری، مسئله‌ی خانه و خانواده، مسائل بسیار اساسی و حیاتی است.

در همه‌ی طرح‌هایی که ما داریم، بایستی «خانواده» مبنا باشد.

رهبرانقلاب_۷۰/۱۰/۰۴

اینستاگرام | ریحانه