یل گیتس، سازمان بهداشت جهانی و بیوتروریسم جهان
,

بیل گیتس، سازمان بهداشت جهانی و بیوتروریسم جهان

چرا وزارت بهداشت ایران باید تابع سازمان بهداشت جهانیِ سازمان‌ملل باشد؟!