جاوز یک آمریکایی به تمساح

تجاوز یک آمریکایی به تمساح!!!

جاوز یک آمریکایی به تمساح!!!
این مرد آمریکایی یه تمساح رو بسته تو حیاط خونه‌ش و بهش تجاوز می‌کرده!
مگه نمی‌گفتن آزادی‌های جنسی در غرب باعث آرامش جامعه می‌شه؟؟