ناکامی جریان فمینیسم دولتی و فمینیسم رادیکال در اجرایی کردن سیاست های غربی و فمینیستی

ناکامی جریان فمینیسم دولتی و فمینیسم رادیکال در اجرایی کردن سیاستهای غربی و فمینیستی

ناکامی جریان فمینیسم دولتی و فمینیسم رادیکال در اجرایی کردن سیاست های غربی و فمینیستی
پاسخ محکم و قاطع مرکز رسانه قوه قضائیه به جوسازی‌های معصومه ابتکار و فائزه هاشمی

پس از اینکه تلاشهای جریان فمینیسم دولتی در راستای قانونی کردن سهمیه بندی جنسیتی (که منطبق بر سیاستهای اسناد غربی سند توسعه هزار و سند ننگین ۲۰۳۰ است) ناکام ماند و دیوان عدالت اداری مصوبه فمینیستی و برگرفته از اسناد بین المللی مبنی بر اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان در پستهای مدیریتی شورای عالی اداری را باطل کرد، جریان فمینیسم دولتی با همراهی فائزه هاشمی فتنه‌گر سعی کردند با شانتاژکاری و غوغاسالاری مصوبه فمینیستی خود را بار دیگر احیا نمایند، که مرکز  رسانه‌ای قوه قضائیه ضمن انتشار جوابیه‌ای محکم و قاطع اقدام مذکور را بر خلاف قانون دانست و اختصاص سهمیه برای زنان در پستهای مدیریتی را بدون داشتن شایستگی و صلاحیت لازم و صرفا بر مبنای زن بودن ممنوع و خلاف قانون اعلام داشت و گفت در قانون هیچ تفاوتی بین زن و مرد در انتصاب در پستهای مدیریتی وجود ندارد و افراد بر حسب صلاحیتها و شایستگیها می‌توانند در جایگاههای مدیریتی قرار گیرند.

در نتیجه بار دیگر تلاش جریان فمینیسم دولتی به سردمداری معصومه ابتکار و جریان فمینیسم رادیکال و سیاست‌زده به سردمداری فائزه هاشمی فتنه‌گر برای پیاده‌سازی اسناد غربی(سند ۲۰۳۰ و ۲۰۱۵) و سیاستهای سازمانهای غربی ناکام ماند و ننگ دیگری بر کارنامه خائنانه و سیاه این جماعت نشست.

@aboutwomens