پسر چهارده ساله که خوبه،اینا روی مربی مهدکودکشون هم کراش دارن

واقعا فاجعه‌اس…

@jense_avval