‏وقتی کشتن جنین خوشحالی می‌آورد!

‏ آیا انقدری که مدافعان سقط جنین برای گناه زنا و زنازادگی و قانونی شدن کشتار نسل‌ها جشن می‌گیرند، برای نعمت حلال‌زادگی جشن می‌گیریم؟

‏وقتی کشتن جنین خوشحالی می‌آورد!
اینجا آرژانتین وقتی رسما اعلام می‌شود که قانون منع سقط جنین برداشته شده!!