یک اَبَر قهرمان

یک اَبَر قهرمان

یک اَبَر قهرمان

‏در تصویر چه می‌بینیم؟!

نطفه‌ی پاک…
شیرِ پاک…
لقمه‌ی حلال…

و حاصلِ هر سه‌ی این‌ها:

«یک انسانِ طراز»
«یک اَبَر قهرمان»
https://twitter.com/majnoon72/status/1346577292127035392?s=09