چشم و دل سیرهای هرزه

چشم و دل سیرهای هرزه

وقتی توی یه کشورِ غربی مثل آمریکا زندگی می‌کنی، این‌طوری خیالت راحته که همه چشم و دل سیرن…!!

چشم و دل سیرهای هرزه