اگه شرایطشو دارید، بچه نارس به دنیا بیارید!

اگه شرایطشو دارید، بچه نارس به دنیا بیارید!

در جریان باشید که داریم به ۲۱اُمین روز ۲۱اُمین سال ۲۱اُمین قرن میلادی نزدیک می‌شیم.
گفتم که اگه شرایطشو دارید، بچه نارس به دنیا بیارید!

توئیت آقوی ایمنی