واردات مشکوک

واردات مشکوک

واردات مشکوک

تهدید جان حداقل ۲۰ میلیون ایرانی به واسطه واردات مشکوک واکسن خارجی کرونا در قالب “کووکس!”

سؤال مهم و کلیدی که مسؤلان مربوطه در دولت باید پاسخ‌گوی آن باشند اینکه آیا “کووکس” حق انتخاب واکسن را برای ایران به رسمیت شناخته است یا خیر؟!

چرا که به‌عنوان پیش‌فرض، کشورها حق انتخاب نوع واکسن را ندارند و کووکس، خودش تعیین می‌کند کدام واکسن به کدام کشور صادر شود!

باید مراقب بود که با اتخاذ برخی تصمیمات نسنجیده و شتاب‌زده یا حتی تصمیماتی آغشته به برخی اغراض سیاسی‌مالی، سلامت توده مردم با تهدید و خطر مواجه نشود.

https://tn.ai/2427364