نعمت پدر و مادر

نعمت پدر و مادر

نعمت پدر و مادر

رزق همیشه پول نیست، گاهی اوقات آدم‌های اطراف‌مون رزق و روزی هستند.