سند۲۰۳۰ برخلاف فرمایش رهبر حکیم انقلاب در موسسات خصولتی بطور جدی درحال اجرا است!

سند۲۰۳۰ برخلاف فرمایش رهبر انقلاب در موسسات خصولتی درحال اجرا است!


امروز پسرها را به شهر کتاب خیابان دکتر شریعتی بردم. از فضای روشنفکری و غرب محورانه‌اش که بگذریم، قسمت کودکان، کتب مربوط به سند۲۰۳۰ بدجور توی ذوق می‌زد و در معرض دید در ورودی قسمت کودکان قرار داشت.
سند۲۰۳۰ برخلاف فرمایش رهبر حکیم انقلاب در موسسات خصولتی بطور جدی درحال اجرا است.

روح الله

کانال توییتری حاضرجواب
@Haazer_javab1
instagram.com/Haazer_javab1