مرگ «پزشک آمریکایی» پس از تزریق واکسن فایزر

مرگ «پزشک آمریکایی» پس از تزریق واکسن فایزر

فارس به نقل از یواِس‌تودی از مرگ «پزشک آمریکایی» پس از تزریق واکسن فایزر خبر داده و نوشته این پزشک سه هفته بعد از تزریق واکسن کرونا بر اثر سکته مغزی فوت کرده و هیچ نوع سابقه بیماری نداشته است.
مرگ «پزشک آمریکایی» پس از تزریق واکسن فایزر