تعبیر زیبای رهبرانقلاب درباره کدبانویی زن

تعبیر زیبای رهبرانقلاب درباره کدبانویی زن

رهبر انقلاب: مهمترین مسئولیت زن، کدبانویی است؛ معنای کدبانویی خدمتگزاری نیست، معنایش این است که محیط خانواده را برای فرزندان و برای همسر یک محیط امن و آرام و مهربانی میکند؛ با مهربانی خودش ، با عزتی که در خانه برای او فرض می‌شود.