شهادت؛ حاصل حلال‌زادگی

شهادت؛ حاصل حلال‌زادگی

مادر باصفای شهیدی که هر روز تابلو شهیدش را در خیابان تمیز می‌کند…