چالش تربیت فرزندان با فساد اخلاقی در آلمان و سایر کشورهای غربی!

چالش تربیت فرزندان با فساد اخلاقی در آلمان و سایر کشورهای غربی!

بسیاری از ایرانی‌ها با چالش‌های مختلفی از جمله فساد افسارگسیخته‌ی اخلاقی و با سختی، فرزندشان را در کشورهای غربی تربیت می‌کنند!
سبک زندگی لیبرالی در غرب، به زور شما را به جهنم می‌برد